DECLARATIE PE PROPIA RASPUNDERE

  Declarație pe propria răspundere

  Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință regulamentul de ordine interioară al SC ARENA DE AIRSOFT SRL.
  Accesul pe terenul de joc se face pe propria răspundere și, întrucât instructajul este public, se consideră că ați luat la cunoștință regulile impuse de SC ARENA DE AIRSOFT SRL.
  Prin participarea la activități, vă exprimați acordul privind respectarea lor și faptul că proprietarii și organizatorii sunt exonerați de orice culpă.
  Toate armele (replicile) sunt verificate în fața clientului înainte de utilizare.
  În cazul în care la returnare lipsesc părți componente sau deteriorări ale echipamentului, clientul va fi obligat să suporte costul înlocuirii acestora.
  În cazul în care se deteriorează sistemul de tragere electric / CO2, acesta face parte din categoria pieselor consumabile și clientul nu este obligat să suporte nici un cost suplimentar.
  Evacuăm imediat de pe teren orice persoană care nu respectă normele de siguranță sau deteriorează bunurile (FĂRĂ EXCEPȚIE!).